Produs adaugat in cosul de cumparaturi
Adresa: Calea Giulesti nr. 111, Bl.5, sc.E, ap.140. parter | Email: office@valtherm.ro | 021.410.55.89 | 0743.066.036
Home Lista categorii Filtre anti-magnetita Filtru anti-magnetita SENTINEL Eliminator VORTEX 500 - 1"
Centrale cu condensare Centrale cu condensare Boilere si Puffere Boilere si Puffere Pompe de caldura Pompe de caldura Termostate de ambient Termostate de ambient Sisteme solare Sisteme solare Accesorii centrale Accesorii centrale Filtre anti-magnetita Filtre anti-magnetita Vase de expansiune Vase de expansiune Cazane de pardoseala in condensatie Cazane de pardoseala in condensatie Incalzire in pardoseala Incalzire in pardoseala Calorifere Calorifere Solutii pentru tratare instalatii Solutii pentru tratare instalatii Pompe ape uzate si sisteme de tocare Pompe ape uzate si sisteme de tocare Aer conditionat Aer conditionat Service centrale termice Service centrale termice Piese de schimb centrale termice Piese de schimb centrale termice Montaj / Instalare centrale termice Montaj / Instalare centrale termice

Filtru anti-magnetita SENTINEL Eliminator VORTEX 500 - 1"

Pret:   62000 lei cu TVA /Buc
Cod produs:   VORTEX 500
Producator:   Sentinel
Radordare   1"
Tip montaj   360 gr
 
Transport in toata tara

Asiguram transport in toata tara contra cost prin firma de curierat rapid FAN COURIER sau cu orice alta firma de transport solicitata de beneficiar.

Plata cu cardul

Plata se poate face cu cardul la sediul firmei noastre sau on-line pe site. 

Garantie 10 ani

Condiţii de garanţie pentru radiatoare panou din oţel marca PURMO

 1. Radiatoarele panou PURMO sunt introduse pe piaţa şi puse la dispoziţie pe baza Regulamentului (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii (CPR).
 2. Firma Rettig Heating Sp. z o.o. /rom. S.R.L./ cu sediul în Rybnik, str. PrzemysÅ‚owa (numită în continuare Garant) acordă pe teritoriul Uniunii Europene o garanÅ£ie de 10 ani (calculând din ziua achiziÅ£iei) pentru radiatoarele panou PURMO montate în instalaÅ£ii de încălzire centrală, însă nu mai mult decât 11 ani, calculând de la data de producÅ£ie amplasată pe radiator. GaranÅ£ia de 10 ani se referă la radiatoarele fabricate începând cu 06.03.2007.
 3. În garanÅ£ie sunt cuprinse radiatoarele montate în instalaÅ£ii de încălzire centrală: 
  · în sistem închis cu vas de expansiune cu membrană; 
  · alimentate de la o sursă de căldură cu schimbător de căldură, de la sală de cazane, de la o pompă de căldură; 
  · executate din Å£evi negre din oÅ£el, Å£evi din cupru sau din materiale sintetice cu barieră antidifuzie; 
  · echipate cu guri de aerisire locale (nu sunt admise sistemele reÅ£elei centrale de aerisire); 
  · care încălzesc locuinÅ£e, birouri, încăperi de prestare a serviciilor ÅŸi altele în care nu există acÅ£iunea corozivă ÅŸi dăunătoare a substanÅ£elor din aer ÅŸi, în special, în care nu există umezirea permanentă sau periodică a suprafeÅ£ei radiatorului. 
  Se admite montarea radiatoarelor panou PURMO în instalaÅ£ii cu dimensiuni mici ale sistemului deschis (până la o putere de 25 kW) cu condiÅ£ia utilizării în acele instalaÅ£ii a inhibitorilor de coroziune admiÅŸi spre utilizare. Pe perioada garanÅ£iei radiatoarele ÅŸi elementele acestora, în care au fost depistate defecte care rezultă din vina producătorului ÅŸi care au fost anunÅ£ate nu mai târziu decât la 1 lună de la depistare, vor fi reparate ÅŸi dacă acest lucru va fi imposibil, vor fi înlocuite cu unele noi, fără defecte.
 4. Baza pentru obÅ£inerea garanÅ£iei o constituie: 
  · posedarea unui document de achiziÅ£ie, adică posedarea facturii de achiziÅ£ie a radiatoarelor, 
  · montarea radiatoarelor în instalaÅ£ia de încălzire centrală în conformitate cu normele tehnice naÅ£ionale ÅŸi în conformitate cu normele citate în acestea. 
  · respectarea indicaÅ£iilor Garantului cuprinse în „CondiÅ£ii de utilizare a radiatoarelor panou PURMO”.
 5. Presiunea de lucru în instalaÅ£ii de încălzire centrală cu radiatoarele panou PURMO nu poate depăşi 10 bari (6 bari pentru radiatoarele Vertical), iar temperatura maximă de lucru - 110°C. În clădiri înalte ÅŸi în clădiri de tipul zgârie nori trebuie să fie aplicată împărÅ£irea instalaÅ£iei în zone. Verificarea etanÅŸeităţii instalaÅ£iei trebuie să fie efectuată la o presiune de probă egală cu presiunea de lucru în instalaÅ£ia dată plus 2 bari, însă nu mai puÅ£in decât 4 bari. Presiunea maximă admisă în timpul verificării etanÅŸeităţii instalaÅ£iei este de 12 bari (8 bari pentru radiatoarele Vertical).
 6. GaranÅ£ia nu cuprinde radiatoarele montate: 
  · într-o instalaÅ£ie de încălzire centrală care va fi conectată la o reÅ£ea de căldură de temperatură înaltă, printr-un hidroelevator sau printr-un nod cu amestec pompă; 
  · în piscine, spălătorii auto, spălătorii, abatoare, toalete publice, băi ÅŸi alte încăperi în care există acÅ£iunea corozivă dăunătoare a substanÅ£elor conÅ£inute în aer, precum ÅŸi umezirea permanentă sau periodică a suprafeÅ£ei radiatorului – acest lucru nu se referă la radiatoarele acoperite cu zinc, în versiunea cu o protecÅ£ie anticorozivă suplimentară, pentru care garanÅ£ia este de 6 ani, însă nu mai mult decât 7 ani de la data de fabricaÅ£ie; 
  · într-o instalaÅ£ie de încălzire centrală care va fi conectată în mod permanent la o reÅ£ea cu apă fără aplicarea armaturii de protecÅ£ie împotriva curgerii de retur, aÅŸa numită anticontaminare; 
  · într-o instalaÅ£ie de încălzire centrală care va fi golită de apă mai des ÅŸi pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută de cerinÅ£ele indispensabile de exploatare; 
  · în instalaÅ£ii cu abur; 
  · într-o instalaÅ£ie de încălzire centrală în care vor fi depăşite valorile admise ale celor mai importanÅ£i indicatori de calitate a apei, adică: 
  · conÅ£inutul sumar al ionilor de clorură ÅŸi sulfat nu poate fi mai mare decât 150 mg/l (pentru instalaÅ£ii din Å£evi de cupru nu mai mult decât 50 mg/l), 
  · conÅ£inutul de oxigen nu trebuie să fie mai mare decât 0.1 mg/l, 
  · reacÅ£ia pH a apei trebuie să fie în limita de 8.0 ÷ 9.5, 
  · duritatea generală nu trebuie să fie mai mare decât 4.0 mval/l.
 7. GaranÅ£ia nu cuprinde deteriorările radiatoarelor ÅŸi echipamentului acestora (suspensii, scuturi de protecÅ£ie) care rezultă din folosirea, depozitarea ÅŸi transportarea necorespunzătoare, precum ÅŸi din utilizarea produsului neconformă cu destinaÅ£ia acestuia. Acest lucru se referă în mod special la radiatoarele: 
  · depozitate în aer liber înainte de instalare, 
  · deteriorate mecanic, 
  · impurificate în interior cu corpuri solide sau cu lichide dăunătoare, 
  · deformate din cauza presiunii de probă sau presiunii statice prea înalte din instalaÅ£ie, 
  · deformate ca urmare a îngheţării instalaÅ£iei. 
  · deteriorate mecanic din cauza unei însărcinări inadmisibile care rezultă, de ex., din faptul că o persoană se aÅŸează sau se urcă pe acesta.
 8. Radiatoarele trebuie să fie montate fără scoaterea acestora din ambalajul individual de fabricaÅ£ie. Respectivul ambalaj trebuie să rămână pe radiator chiar dacă instalaÅ£ia de încălzire centrală este pornită pentru a încălzi clădirea în timpul lucrărilor de finisare sau pentru uscarea clădirii. Se recomandă ca ambalajul să fie scos de către utilizatorul încăperii după terminarea tuturor lucrărilor de finisare. Din motive de igienă radiatoarele necesită o curăţare periodică. În acest scop se cere utilizarea unor materiale moi ÅŸi delicate care eventual sunt uÅŸor umezite cu apă. Pentru curăţarea radiatoarelor este interzisă utilizarea unor agenÅ£i de curăţare agresivi sau caustici (solvenÅ£i, agenÅ£i cu conÅ£inut de clor). Radiatoarele panou nu pot fi utilizate pentru uscarea unor obiecte ude sau umede care sunt puse pe radiator. ReclamaÅ£iile depuse pentru deteriorarea stratului de lac cauzată de utilizarea ÅŸi conservarea necorespunzătoare nu vor fi luate în considerare.
 9. Se interzice golirea de apă a instalaÅ£iei întregi sau a unei părÅ£i a acesteia ÅŸi lăsarea instalaÅ£iei în această stare. Acest lucru se referă, de asemenea, la instalaÅ£ii noi supuse unor probe de etanÅŸeitate. Dacă este necesară golirea instalaÅ£iei, de ex. din cauza renovării sau conservării, apa trebuie să fie evacuată numai din acea parte a instalaÅ£iei în care acest lucru este necesar. După executarea lucrărilor, instalaÅ£ia golită trebuie să fie imediat umplută cu apă. Cantitatea de apă folosită la umplerea ÅŸi la suplimentarea instalaÅ£iei de încălzire centrală trebuie să fie controlată, de ex. cu ajutorul unui apometru.
 10. Produsul este cuprins în garanÅ£ie cu condiÅ£ia că acesta nu a fost reparat sau modificat de către cumpărător sau de către terÅ£e persoane fără acordul Garantului.
 11. În cazul apariÅ£iei unor defecte în perioada de garanÅ£ie are loc iniÅ£ierea procedurii de garanÅ£ie prin anunÅ£area defectului către Vânzător, pe un formular special, cu descriere detaliată a defectului apărut ÅŸi cu prezentarea tuturor datelor cerute în formular. Vânzătorul primeÅŸte cererea de reclamaÅ£ie ÅŸi o trimite către Garant printr-o scrisoare recomandată, fax sau mail în termen de 24 de ore de la primirea acesteia. În cazul trimiterii unui formular cu date incomplete care fac imposibilă soluÅ£ionarea reclamaÅ£iei, acesta va fi înapoiat de către Garant cu scopul de a completa datele. La formular trebuie să fie ataÅŸată factura de achiziÅ£ie sau o copie xerox a acesteia. În cazuri speciale Garantul poate cere completarea cererii de reclamaÅ£ie cu o documentaÅ£ie fotografică, prin care se prezintă obiectul cererii de reclamaÅ£ie. Garantul este obligat să răspundă la cererea de reclamaÅ£ie în formă scrisă în termen de 14 zile de la data primirii cererii, începând din data primirii formularului complet de reclamaÅ£ie.
 12. Pentru a soluÅ£iona reclamaÅ£ia Garantul inspectează produsul reclamat la locul montării radiatorului sau într-un alt loc indicat de acesta. Dacă cererea de reclamaÅ£ie se referă la un defect care are caracter de deteriorare mecanică, până la momentul inspectării trebuie să păstraÅ£i ambalajul original în care radiatorul a fost furnizat. În cazul soluÅ£ionării pozitive a garanÅ£iei, Garantul se obligă că, în termen de 14 zile de la data aprobării acesteia va repara sau va înlocui acele părÅ£i ale produsului care au fost considerate a fi defecte din cauza producÅ£iei incorecte sau din cauza unor defecte de material, respectiv, se obligă la înlocuirea întregului radiator cu unul fără defecte. În cazuri speciale (de ex.: când înlocuirea radiatorului necesită aducerea acestuia din străinătate)
 13. Garantul îÅŸi rezervă dreptul de a prelungi termenul de realizare a reclamaÅ£iei aprobate peste termenul stabilit de 14 zile. În cazul unor defecte care nu influenÅ£ează funcÅ£ionalitatea radiatorului, Garantul poate, de asemenea, să propună o reducere de preÅ£. În cazul reclamaÅ£iei unui produs care nu mai este fabricat, Garantul va propune clientului un produs cu parametrii care corespund cu radiatorul reclamat, respectiv, va propune rambursarea contravalorii acestuia din ziua achiziÅ£iei. Garantul nu furnizează radiatoarele înlocuitoare pe perioada soluÅ£ionării garanÅ£iei. Garantul îÅŸi rezervă dreptul de a alege modul de soluÅ£ionare a garanÅ£iei. În cazul acceptării reclamaÅ£iei pentru un radiator cu opÅ£iunea înlocuirii acestuia cu unul nou, operaÅ£iunile de montare vor fi efectuate de către un angajat al unui service autorizat al mărcii Purmo. Dacă montarea radiatorului înlocuit va fi îngreunată, de ex. în cazul lipsei robineÅ£ilor (vanelor) care facilitează deconectarea radiatorului de la instalaÅ£ie, angajatul de service poate refuza demontarea radiatorului vechi ÅŸi montarea radiatorului nou, lăsând însă radiatorul nou la client. În astfel de cazuri pretenÅ£iile cuprinse în reclamaÅ£ie sunt considerate a fi îndeplinite de către Garant. Perioada de garanÅ£ie se va prelungi cu perioada de efectuare a reparaÅ£iei, calculând de la data furnizării produsului la Garant până la data reparaÅ£iei, iar în cazul înlocuirii radiatorului cu unul nou, perioada de garanÅ£ie se socoteÅŸte de la început. Garantul îÅŸi rezervă dreptul de a efectua modificările produselor sale fără anunÅ£are prealabilă cu condiÅ£ia că aceste modificări nu vor cuprinde nici un fel de detalii tehnice care influenÅ£ează alegerea radiatorului.
 14. Prezentele condiÅ£ii de garanÅ£ie pentru marfa vândută nu exclud, nu limitează ÅŸi nu suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din neconformitatea mărfii cu contract, în conformitate cu legea din data de 27.07.2002 privind condiÅ£iile speciale de vânzare către consumator precum ÅŸi privind modificarea Codului civil (M. O. din 2002, nr. 141, poz. 1176). CondiÅ£iie de garanÅ£ie în forma de faţă devin obligatorii din data de 01.07.2013.
Descriere produs
 

Filtrul antimangetita Sentinel Vortex 500 este un dispozitiv utilizat în sistemele de încalzire pentru a îndeparta particulele magnetice si impuritatile solide din apa de încalzire. Acesta ajuta la protejarea si mentinerea eficientei echipamentelor de încalzire, precum cazanele si pompele de caldura.

Filtru anti-magnetita SENTINEL Eliminator VORTEX 500 - 1"

 

 

Descriere si functionare

 

Filtrul de sistem Sentinel Eliminator VortexTM  îndeparteaza toate tipurile de reziduuri prezente de obicei în sisteme de încalzire centrala cu apa, asigurând protectia centralei si contribuind la mentinerea sistemului în parametrii optimi de functionare si eficienta.

 

Sentinel Eliminator Vortex utilizeaza un miez turbionar unic pentru o durata de contact maxima între reziduurile din flux si magnetii performanti din neodim-fier-bor. Turbionul reduce debitul apei din sistem, permitând ca reziduurile non-magnetice sa se desprinda din debitul apei si sa se depuna în partea de jos a camerei colectoare, si în acelasi timp creste capacitatea magnetilor de a elimina magnetita, care este colectata în camera centrala a filtrului. Reziduurile colectate pot fi purjate simplu, prin scoaterea magnetului din mansonul sau si deschiderea robinetului de evacuare de la baza unitatii. Ca alternativa, recipientul poate fi demontat pentru a fi curatat complet la interventiile de întretinere.

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile principale ale filtrului antimagnetita Vortex 500 includ:

 •  Capacitate mare de retentie: Filtrul are o capacitate mare de retentie a particulelor magnetice si a impuritatilor solide, asigurând o performanta eficienta pe termen lung.
 • Tehnologie de curatare rapida si usoara: Dispozitivul este proiectat cu un sistem de curatare rapida si usoara, care permite îndepartarea eficienta a particulelor capturate, mentinând astfel eficienta filtrului.
 • Protectie îmbunatatita împotriva coroziunii: Filtrul este conceput pentru a oferi o protectie superioara împotriva coroziunii în sistemul de încalzire.
 • Indicator de presiune diferentiala: Filtrul este echipat cu un indicator de presiune diferentiala, care permite monitorizarea usoara a starii filtrului si a necesitatii de curatare.

  

Specificatii tehnice

 •  Debit maxim :  50 litri/min
 • Temp. de lucru :  80 oC

 • Presiune de lucru :  3 bari

 • Montare :  Unitatea principala exclusiv pe verticala – debitul aliniat cu sageata directionala

 • Conectare :  28 mm tip compresie sau 1" filet

 • Dimensiuni : Înaltime 205 mm, latime 76 mm

   

- Tineti cont de necesarul de spatiu de deasupra filtrului pentru a extrage magnetul. 

- Opriti întotdeauna alimentarea cu electricitate a cazanului si lasati instalatia sa se raceasca înainte de a începe lucrul.

- Teul accepta pozitionarea în functie de orice orientare a tevii.

 

Se recomanda ca filtrul sa fie montat în returul sistemului, între ultimul calorifer si cazan.

 

Este important sa mentionam ca specificatiile exacte ale filtrului antimagnetita Sentinel Vortex 500 pot varia în functie de modelul si versiunea echipamentului. Pentru detalii specifice si informatii exacte, va recomandam sa consultati documentatia tehnica sau sa contactati producatorul sau un instalator autorizat Sentinel.

 

Galerie video
 
Prezentare Filtru Vortex 300 - 500
Montaj filtru Vortex 500
Alti clienti au mai comandat
 
Comentarii Filtru anti-magnetita SENTINEL Eliminator VORTEX 500 - 1"
 
Adauga comentariul tau

Completati campurile marcate!

Adauga ratingul tau
Pentru a trimite formularul trebuie sa bifati mai sus "I'm not a robot".